Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Гаалийн бичиг баримт бэлдэх, хэвлэх

Гаальд мэдүүлэх шаардлагатай шууданд ямар төрлийн бичиг баримт, мэдээллүүд бүрдүүлэх талаар танд манай зааварчилгаа тусална. Доор үзүүлж буй Нэхэмжлэл сонголтыг сонгож та гаалийн бичиг баримтаа онлайнаар бэлтгэнэ үү.

Гаалийн бичиг баримт - зааварчилгаа

Гаалийн татвар ногдох таны шуудан бүрд Нэхэмжлэл /гаалийн дагалдах/ дагалдах ёстой. Тохирох нэхэмжлэлийн сонголтыг хийн уг маягтыг бөглөн нэхэмжлэлээ хэвлээрэй.
Хэрэв та арилжааны үнэ бүхий арилжааны шуудан илгээж буй тохиолдолд, дараахь нэхэмжлэлийг ашиглаарай:

Арилжааны нэхэмжлэл
Хэрэв та арилжааны үнэ бүхий арилжааны шуудан илгээж байгаа боловч илгээж буй шуудангийн зардлыг илгээгч эсвэл хүлээн авагчаас өөр гуравдагч этгээд төлөх тохиолдолд дараахь нэхэмжлэлийг ашиглаарай:

Гуравдагч талын тооцоотой арилжааны нэхэмжлэл
Хэрэв та бизнесийн бус зорилгоор арилжааны бус шуудан илгээж байгаа бол, жишээ нь, хувийн бэлэг, загвар эсвэл гэмтсэн эд анги, дараахь нэхэмжлэлийг ашиглаарай:

Бизнесийн бус зорилгын урьдчилсан нэхэмжлэл