Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

ОХУ-ын Москва хот руу DHL Буухиа шуудангаар тээвэрлэгдэх татвартай шуудангийн тухай зааварчилгаа

Импортын шуудангуудын дагалдах бичиг баримтын бүрэн төгс бүрдүүлэлтэнд тавих хяналтыг чангатгах талаар ОХУ-ын Гаалийн газраас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ нь ачаа барааг хил гаалиар нэвтрүүлэх хугацааг мэдэгдэхүйц удаашрууллаа.
Болзошгүй хүндрэлүүдийг аль болох багасгаж, гаалийн шаардлагад нийцсэн бүрдүүлэлт хийхэд нь хэрэглэгчиддээ туслах зорилгоор бид тодорхой алхмууд хийлээ. Доорхи зааварчилгаа болон нэхэмжлэлийн маягттай танилцана уу.

Хэрвээ та арилжааны шууданг тухайн үнийн дүнтэй нь/?/ илгээж байгаа бол:

Хэрвээ та арилжааны бус шууданг арилжааны бус зориулалтаар илгээж байгаа бол (жишээ нь: бэлэг дурсгал, загвар, аливаа эвдэрсэн болон үйлдвэрийн гэмтэлтэй зүйл) доорхиос үзнэ үү:

Нэмэлт асуулт болон туслалцаа авах шаардлагатай бол DHL Буухиа шуудангийн Үйлчилгээний албатай холбогдоно уу.