Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Гаалийн үйлчилгээ – Импорт болон Экспортын үйл ажиллагааны хяналт

DHL буухиа шуудан нь дэлхий даяар гаалийн байгууллагатай ажиллах өргөн мэдлэг, туршлагатай олон улсын байгуулага юм. Таны амар амгалангийн төлөө бид гаалийн бүрдүүлэлтийн энгийн болон тусгай ажиллагаа шаардсан өргөн хүрээтэй үйл явцыг хамардаг. Гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл явцыг бид хянаж танд шуудан илгээмжийг аль болох түргэн шуурхай хүргэснээр та үндсэн бизнестээ анхаарах боломжтой болно. Манай онлайн хэрэгсэл (tas.dhl.com) -ээр бид танд ачаагаа бэлтгэхэд туслах чухал гаалийн мэдээллээр хангана.

Гаалийн үйлчилгээний нэмэлт хураамжууд

Гаалийн үйлчилгээ Бидний хураамж Нэмэлт хураамж
Урьдчилгаа төлбөр Ачаа тус бүр 30,000.00 төг, үүнээс хэтэрвэл урьдчилгааны дүнгийн 3% тэнцэх хураамж
Гаалийн төлбөр Ачаа тус бүр 30,000.00 төг, үүнээс хэтэрвэл урьдчилгааны дүнгийн 3% тэнцэх хураамж
Гаалийн баталгаат агуулах Илгээмж тус бүрт, 3н өдрийн дараагаас хоног тутамд Хамгийн доод жинд 1,500.00 төг
Итгэмжлэгдсэн тээвэрлэлт Ачаа тус бүр 45.00 EUR
Баримт бичгийн орчуулга Ачаа тус бүр 30,000.00 төг
Экпортын мэдүүлэг Ачаа тус бүр Доод тал нь 25,000.00 төг
Гаалийн бүрдүүлэлт Ачаа тус бүр Хамгийн доод дүн 50,000.00 MNT
Импортын баримт бичиг Ачаа тус бүр Доод тал нь 15,000.00 төг
2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр хүчин төгөлдөр байна