Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Европ дахь гаалийн бүрдүүлэлтийг бэхжүүлэх

Импортын хяналтын систем (ИХС), мэдүүлгийн цахим бүрдүүлэлтийн менежментийн систем болон бараа таваарыг Европын холбоо руу импортлох буюу ЕХ-ны гаалийн нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрүүлэх тухай хууль тогтоомж нь 2011 оны 01-р сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр болно.
Европын гаалийн санаачилгаар Жил бүрийн стратеги төлөвлөгөө (ЖБСТ) болох ИХС-ийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлсэн. Үндсэндээ Жил бүрийн стратеги төлөвлөгөө нь бичиг цаасны ажлыг багасгахад чиглэсэн Европ дахь гаалийн үйл ажиллагааг өөрчлөн шинэчилж бэхжүүлэхээр Европын холбооноос гаргасан стратегийн зураглал юм. Энэхүү ажил нь 2014 оноос одоог хүртэл өөрчлөн шинэчилж Европт хэрэгжүүлсэн цогц үйл ажиллагаа, системүүдийн нэг хэсэг болно.