Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Аюултай ачаа илгээх заавар

Аюултай ачааны тээвэрлэлтэнд DHL буухиа шуудан нь ихээхэн туршлагатай. Таны илгээх ачаа, бараа тээвэрлэлтэнд бүрэн нийцэж байгаа эсэхийг мэдэхийн тулд нөхцлүүд болон журмуудын тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ үү.

Аюултай ачаа илгээх

DHL нь тээвэрлэлт, логистикийн тэргүүлэх компаний хувьд Аюултай бараа тээвэрлэж байсан зарим туршлагатай. DHL буухиа шуудан дараахь журмыг мөрддөг::
  • ICAO журмуудын дагуу ажилладаг бүх орнууд болон IATA журмуудын дагуу ажилладаг агаарын тээврийн компаниудад мөрдөгддөг агаарын тээврийн IATA дүрэм
  • Хууль журамдаа ADR конвенцыг мөрддөг бүх орнууд, мөн Аюултай барааны тээвэртэй холбоотой Европын Холбооны удирдамж, Европ дотор мөрдөгддөг хуурай замын тээврийн ADR
  • Шуудан илгээмжийн хүрэх газар, дамжин өнгөрөх хугацаа, гарал үүсэл болон үндэсний хууль тогтоомж зэргээс шалтгаалан хамаарна
Хэрвээ та ямар дүрэм журам танд хамааралтайг сайн мэдэхгүй байвал манай үйчилгээний төвтэй холбогдож лавлаарай.