Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Шатахууны нэмэлт төлбөр

Шатахууны үнийн өөрчлөлт агаарын тээврийн салбарын зардал хэлбэлзэхэд нөлөөлдөг ба улмаар шатахууны нэмэлт төлбөр өсөх, буурах эсвэл хасах өөрчлөлтүүд хийгддэг.

Олон улсын Хугацаа Заасан болон Өдөр Заасан үйлчилгээний шатахууны нэмэлт төлбөр нь АНУ-ын Эрчим хүчний газраас гаргадаг US Gulf CoastExternal Link / New Window: US Gulf Coast (USGC)-н Керосиний төрлийн агаарын хөлгийн шатахууны сарын дундаж арилжааны үнэ дээр үндэслэнэ.
Индекс программын хувьд хоёр сарын хоцролттой байна. Жишээ нь: Нэгдүгээр сарын түлшний сарын дундаж үнэ нь Гуравдугаар сарын нэмэлт төлбөр тодорхойлоход ашиглагдана.


Түлшний нэмэлт төлбөр нь бүх төрлийн үйлчилгээ болон дараах нэмэлт төлбөр бүхий тээвэрлэлтийн төлбөрт мөрдөгдөнө. (аль тохиромжтойд нь):
  • Ажлын бус өдрүүдэд (Шуудан Авах эсвэл Хүргэх)
  • Алслагдсан бүсийн үйлчилгээ
  • Elevated Risk
  • Илгээмжийг дахин хүргэх оролдлого
  • Стандартын бус хүргэлт
  • Ширхэгийн жингийн илүүдэл
  • Ширхэгийн хэмжээсийн илүүдэл
  • Emergency Situation
DHL Буухиа шуудан нь Шатахууны нэмэлт төлбөр, индексыг урьдчилан мэдээлэхгүйгээр өөрчлөх эрхтэй. Төлбөрийн дүн, хугацааг DHL Буухиа шуудан дангаараа тогтооно.