Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Монгол улсын танилцуулга

DHL Монголын тухай мэдээллийн дэлгэрэнгүй эх сурвалж. Эндээс та байгууллагын хаяг, тээвэрлэлтийн зааварчилгаа, хязгаарлалтууд, DHL буухиа шуудангийн өөрөө өөртөө үйлчлэх цэгүүд болон тухайн орны гол үйл явдал, баримтууд гэх мэт илүү олон зүйлийг мэдэж авах болно.

DHL Монгол

DHL-тэй дараах утасны дугаараар холбогдох боломжтой:

Улс дотроо: 11-310919
Гадаадаас: +976-11-310919+976-11-310919

Гол үзүүлэлтүүд